Skip links
Drag

BYTY VÍTKOV

Do projektu ByTy Vítkov jsme vstoupili jako krizový manažer v okamžiku, kdy byl dokončen železobetonový skelet včetně většiny vyzdívek. V projektu bylo prodáno pouze 5 % bytů, což v danou chvíli nesplňovalo podmínky na financování bankou, které bylo 25 %. V rámci našeho krizového řízení došlo k obměně všech partnerů mimo generálního dodavatele stavby, který se musel aktivně zapojit do redesignu projektu včetně vybourání několika podlaží již dokončených dispozic a současně kompletního přeprojektování a přecenění stavby bez jejího přerušení a posunutí termínu dokončení o 2 měsíce. Z projektu, který byl ztrátový, se nám podařilo kompletním redesignem včetně marketingového názvu, vytvořit výnosový projekt, který se podařilo z 90 % prodat ještě před dokončením stavby. ByTy Vítkov je v Praze unikátním projektem, který spojuje moderní architekturu, blízkost přírody a centrum města. Tento projekt bezprostředně sousedí s jižní hranicí parku Vítkov, jenž se v Praze rozkládá na stejnojmenném vrchu na rozhraní Nového města, Žižkova a Karlína.

Investice: 400 milionů korun • Počet bytů: 82 • Komerční prostory: 300 m²